Se bidragen i insamlingen Mitt liv

Kartan visar bidragen till Nordiska museets och UR:s insamling Mitt liv (ej dem som bara skickats in för forskning). Varje kartpunkt är ett bidrag från en deltagande elev. Färgen på punkten markerar vilken uppgift som besvarats.

Vill du veta mer? Här når du insamlingens hemsida.