Återföreningen – berätta om livet efter vaccinet

Kartan visar bidragen till Nordiska museets insamling Återföreningen – berätta om livet efter vaccinet. Varje kartpunkt är ett inlämnat bidrag.