Back
0188469.jpg

Karamell

Karamell med barn lekandes med tunnband.

NM.0188469

BARNDOM, LEK OCH FÖRLUSTELSE
En karamell som tröst eller belöning ”till snälla barn.” Motiven på karamellerna speglade ofta barndomsideal med spel och bildning, fostran och nöjen.

Föregående Nästa
English