Back
0050410c.jpg

Senegasirap, porslin, 1751

Syrup Senagea, Senegasirap. Från Mississippi. Enligt Linne ”ett souveraint medicament för alla ormbett”.

NM.0050410C

Föregående Nästa
English